Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – czy warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego?

2023-09-12 | BIZNES, FIRMA

Obecnie mamy możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na wiele sposobów. Oprócz jednoosobowej działalności gospodarczej dla swojego biznesu można założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Bardzo wielu przedsiębiorców decyduje się właśnie na taką formę działalności z powodu ograniczenia swojej osobistej odpowiedzialności za efekty biznesowe. Chociaż spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć samodzielnie, warto zastanowić się na skorzystaniem z profesjonalnych usług prawnych, jakie świadczy adwokat lub radca prawny.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – informacje ogólne

Spółki prawa handlowego dzielimy na spółki osobowe oraz kapitałowe. To właśnie do tego drugiego rodzaju zalicza się omawiana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dlatego o tym, kto jest „właścicielem spółki” przesądza własność udziałów w spółce, które generalnie można sprzedać. Co ważne, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być jednoosobowa (jedna osoba może mieć całość udziałów – nie może jednak założyć jednoosobowo spółki z o.o. inna spółka) albo wieloosobowa (co najmniej 2 wspólników). Jako spółka kapitałowa spółka ta jest osobą prawną i powstaje w sensie prawnym dopiero z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Spółka posiada szczególne organy – zgromadzenie wspólników oraz zarząd, który reprezentuje spółkę na zewnątrz. Również może w takiej spółce funkcjonować rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. Odnośnie do ograniczonej odpowiedzialności, omawiana spółka samodzielnie ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania (np. długi), a tylko wyjątkowo odpowiedzialność za nie mogą ponosić członkowie zarządu (art. 299 Kodeksu spółek handlowych).

Zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – tradycyjnie czy elektronicznie?

Chociaż samo zarejestrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obecnie jest możliwe wyłącznie on-line, to zawarcie umowy spółki może odbyć się tradycyjnie lub przez system S24. Zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to pierwszy krok dla jej założenia. Z chwilą jej zawarcia powstaje „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji”, która już może podejmować działalność gospodarczą, a z chwilą wpisu do KRS – przekształca się z normalną spółkę i wchodzi w jej prawa oraz obowiązki. Zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w formule tradycyjnej ma miejsce u notariusza i wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów notarialnych. Pozwala jednak na większą elastyczność w dostosowaniu postanowień umowy do naszego modelu biznesowego oraz uregulować bardzo szczegółowo zasady funkcjonowania spółki. Przygotowanie projektu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można powierzyć kancelarii prawnej świadczącej usługi prawne dla przedsiębiorców, w tym w zakresie prawa gospodarczego. Z kolei za pomocą systemu S24 można zawrzeć umowę spółki bez wychodzenia z domu (online) i nie trzeba samodzielnie opracowywać tekstu umowy spółki. System wyposażony jest we wzorzec umowy spółki, który należy jedynie w ograniczonym zakresie uzupełnić i wybrać dostępne w nim warianty postanowień umowy. Minusem tego sposobu zawarcia umowy jest brak możliwości dodania do umowy indywidualnych postanowień.

Pomoc prawna a założenie (rejestracja) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Nawet po zawarciu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością warto zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy prawnej profesjonalisty. Sama umowa spółki to nie wszystko, ponieważ trzeba ją jeszcze zarejestrować w rejestrze przedsiębiorców KRS. Obecnie dokonuje się tego wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych lub systemu S24 (spółki, których umowa została tam zawarta). Trzeba jednak pamiętać, że zarejestrowanie spółki wymaga dochowania terminu na rejestrację spółki, przygotowania dodatkowych dokumentów (poza umową spółki) do rejestracji, a także prawidłowego wypełnienie wniosku o wpis do KRS. Dlatego założenie i rejestracja spółki może sprawić niejednej osobie problemy. Powierzając te czynności adwokatowi lub radcy prawnemu możemy zdać się na profesjonalistę, który dopilnuje wszystkich wymogów i dopilnuje, aby nasza spółka została prawidłowo wpisana do rejestru.

Obecnie mamy możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na wiele sposobów. Oprócz jednoosobowej działalności gospodarczej dla swojego biznesu można założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Bardzo wielu przedsiębiorców decyduje się właśnie na taką formę działalności z powodu ograniczenia swojej osobistej odpowiedzialności za efekty biznesowe. Chociaż spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć samodzielnie, warto zastanowić się na skorzystaniem z profesjonalnych usług prawnych, jakie świadczy adwokat lub radca prawny.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *